Сервиз

ДОБАВЕТЕ СТОЙНОСТ И СПЕСТЕТЕ ОТ ПРОЦЕСА НА БЛАСТИРАНЕ

 

                 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА, ПРЕДЛАГАН БЕЗПЛАТНО НА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ

 

За всички наши клиенти предлагаме безплатен професионален сервиз и консултации за оптимизиране и намаляване на себестойността на почистващите операции.

Провеждаме обучения на персонала работещ на дробометните машини.

Разполагаме с оборудване и подвижна лаборатория, с която следим за прецизността на постигнатите резултати и за постоянството на качеството.

Остойностяваме както състоянието към момента, така и ефекта от намесата ни

 

За повче подробности:

 

Румен Олимпиев - търговски представител, технически консултант

мобилен: 0888 736417

e-mail: rumen.olimpiev@palco.bg 

 

 

3 НИВА НА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

 

 

1. Намаляване консумацията на абразив с - 15% 

    -4.3% от общата себестойност на операцията

 

2.    Намаляване времето за бластиране с - 10% 

    -7.3% от общата себестойност на операцията

 

3.    Увеличение на производителността с -  15% 

    -15% от общата себестойност на операцията