За нас

Фирма ПАЛКО БЪЛГАРИЯ ЕООД е дъщерна фирма на ПАЛКО със седалище в Колбермор, Германия. 

Като търговски партньор сме познати на българския пазар повече от 18 години. 

От 2000 година се наложихме като пазарен лидер в сфертата на доставка на материали и оборудване за леярството, машиностроенето и металообработването.  Предлаганите от нас материали и услуги се отнасят предимно за бластиращите и финишни операции, подготовка на металната повърхнина за следващо покритие, легиране и модифициране на метала.

  Наша ценност е изграждане на партньосртва, като ролята ни е да бъдем част от решението на технологични проблеми и производствени задания. Ето защо на квалифициран екип остава на разположение на нашите клиенти за безплатна консултация и обучение с цел оптимизиране на бластиращите и бояджийски операции и намаляване на себестойността им.

За нас

Материали за бластиране

STEEL ABRASIVES
LITHIUM PRODUCTS